Оголошення

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії засновано у грудні 2008 року на базі факультету електронних апаратів і комп'ютерних систем, який функціонував з 1991 року.

Стратегічна місія факультету – підготовка професійних висококваліфікованих фахівців ІТ-галузі на основі гармонійного розвитку особистості, які будуть забезпечувати інноваційний розвиток суспільства і підтримувати позитивний імідж університету та факультету в усіх сферах діяльності: освітній, науковій, економічній і т.д.

Першим деканом факультету з грудня 2008 по листопад 2010 року був к.т.н. доцент Митник Микола Мирославович (з листопада 2010 року - перший проректор університету). На момент створення до складу факультету входили три випускаючі кафедри «Комп’ютерних наук», «Комп’ютерної інженерії», «Програмної інженерії», кафедра фундаментальної підготовки «Фізики» та загальноінженерна кафедра «Інформатики та математичного моделювання». У квітні 2010 року склад факультету поповнила кафедра «Математичних методів в інженерії». Підготовка фахівців велася за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами та спеціальностями: «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Інформаційні управляючі системи та технології», «Комп’ютерні системи та мережі».

Із листопада 2010 року по червень 2017 факультет очолював к.т.н., доцент Мацюк Олександр Васильович. За згаданий період деканом та працівниками факультету (за постійного сприяння керівництва університету) проводилася потужна робота по розвитку факультету, зокрема створено випускаючу кафедру «Кібербезпеки» (2015 рік), відкрито нові спеціальності за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» («Кібербезпека») (2014 рік), «Консолідована інформація» («Системний аналіз») (2015 рік), «Інформаційні системи та технології» (2017 рік).

Із червня 2017 року факультет очолює к.т.н., доцент Баран Ігор Олегович.

До складу факультету входять вісім кафедр, з них чотири випускові: «Програмної інженерії» (завідувач – д.ф.-м.н., професор Петрик Михайло Романович), «Комп’ютерних наук» (завідувач – к.т.н. Боднарчук Ігор Орестович), «Комп'ютерних систем та мереж» (завідувач – к.т.н., доцент Осухівська Галина Михайлівна), «Кібербезпеки» (завідувач – к.т.н., доцент Загородна Наталія Володимирівна); кафедри фундаментальної підготовки «Математичних методів в інженерії» (завідувач – д.ф.-м.н., професор Кривень Василь Андрійович), «Фізики» (завідувач – к.ф.-м.н., доцент Скоренький Юрій Любомирович); загальноінженерна кафедра «Інформатики та математичного моделювання» (завідувач – к.ф.-м.н., доцент Михайлишин Михайло Стахович); кафедра гуманітарних дисциплін «Української та іноземних мов» (приєдналася у березні 2018 році) (завідувач – к.пед.н., доцент Баб’як Жанна Володимирівна).

На факультеті проводиться підготовка студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 123 «Комп'ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи і технології».

На факультеті здобувають освіту близько 1000 студентів за денною та заочною формами навчання, з них близько 100 студентів-іноземців (з англійською мовою навчання).

Професорсько-викладацький склад факультету налічує більше 90 осіб. Серед них: 3 члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 10 докторів наук, професорів, близько 60 кандидатів наук, доцентів, більше 25 старших викладачів, викладачів та асистентів.

Матеріально-технічна база факультету складає близько 40 спеціалізованих науково-дослідних та навчальних лабораторій і комп'ютерних класів, обладнаних сучасним устаткуванням і електронними засобами ведення навчального процесу, забезпечених навчально-методичною літературою та оснащених понад 150 комп'ютерами, об'єднаними у спільну локальну мережу з доступом до електронних ресурсів бібліотеки і мережі Internet.

Навчання студентів на факультеті забезпечують 3 авторизовані навчальних центри, які дають можливість отримати ґрунтовну підготовку та міжнародні промислові сертифікати за програмами провідних світових компаній в галузях: комп’ютерних систем та мереж (Cisco, D-Link); операційних систем, прикладних програмних продуктів, бізнес систем (Sun Microsystems, Oracle, Microsoft, IBM); інформаційно-управляючих систем (Schneider Electric, АСКОН). Це забезпечує випускникам беззаперечні переваги на ринку праці, де потрібні талановиті працівники, та у подальших інженерних чи наукових студіях.

Факультет підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами нашого регіону, вузами України, інститутами НАН України, налагоджено співпрацю із зарубіжними університетами та фірмами.

Навчання на факультеті дає можливість отримати ґрунтовну підготовку за програмами провідних світових компаній в галузях:

ММ

Кафедра інформатики і математичного моделювання

Детальніше

КБ

Кафедра кібербезпеки

Детальніше

КН

Кафедра комп'ютерних наук

Детальніше

КС

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Детальніше

МН

Кафедра математичних методів в інженерії

Детальніше

ПІ

Кафедра програмної інженерії

Детальніше

УІ

Кафедра української та іноземних мов

Детальніше

ФЗ

Кафедра фізики

Детальніше

Дошка оголошень

Дізнавайтеся першими про найцікавіші події нашого факультету та читайте важливі оголошення на нашій дошці оголошень.

Детальніше
 

Розклад ФІС

Від тепер розклад навчання для студентів нашого факультету став доступний в оновленому форматі.

Детальніше
 

Електронна бібліотека

Колекція цікавих книг для різного напрямку. Кожна книга написана простим для користувача стилем, що робить цю збірку книг ще цікавішими.

Електронна бібліотека