Правила прийому до ТНТУ ім. Івана Пулюя на 2012 рік

Провадження освітньої діяльності у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АГ № 508654 від 11.05.2011 р., термін дії - до 2014 р.)

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.

Загальні положення

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (далі - Університет) оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1), у тому числі у відокремлених структурних підрозділах Технiчному коледжі, Гусятинському коледжі, Зборівському коледжі.

До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування

Для вступників, які потребують поселення в гуртожитки Університету під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови проживання в гуртожитку відповідають умовам, визначеним в Положенні про надання місця для проживання у гуртожитках Університету та порядок поселення (виселення), ухваленому на засідання Вченої Ради Університету, протокол № 1 від 24.02.2006 року.

Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки ( додаток 2)

Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється:

  • за рахунок видатків державного та місцевого бюджетів – за державним замовленням;
  • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
  • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

Терміни прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Графік роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. З 2 липня до 26 серпня 2012 року додатково робочі дні субота та неділя
з 9.00 год. до 15.00 год.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року 2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 20 липня 2012 року 20 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань 31 липня 2012 року 31 липня 2012 року
Терміни проведення вступних випробувань 21–31 липня 2012 року 21–31 липня 2012 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року; другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року; третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року перший – не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року; другий – не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року; третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — не пізніше 25 серпня за державним замовленням — не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — не пізніше 25 серпня

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року 2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 липня 2012 р. 25 липня 2012 р.
Терміни проведення фахових вступних випробувань 26-29 липня 2012 р. 26-29 липня 2012 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший – не пізніше 12 години 30 липня 2012 року; другий – не пізніше 12 години 3 серпня 2012 року; третій – не пізніше 12 години 6 серпня 2012 року перший – не пізніше 12 години 30 липня 2012 року; другий – не пізніше 12 години 3 серпня 2012 року; третій – не пізніше 12 години 6 серпня 2012 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 9 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — не пізніше 25 серпня за державним замовленням — не пізніше 9 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — не пізніше 25 серпня

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової вищої повної вищої базової вищої повної вищої
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2012 року 2 липня 2012 року
Закінчення прийому заяв та документів 12 липня 2012 р. 12 липня 2012 р.
Терміни проведення Університетом фахових вступних випробувань та екзаменів 14-18 липня 2012 р. 14-18 липня 2012 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший – не пізніше 12 години 19 липня 2012 року; другий – не пізніше 12 години 23 липня 2012 року; третій – не пізніше 12 години 26 липня 2012 року перший – не пізніше 12 години 19 липня 2012 року; другий – не пізніше 12 години 23 липня 2012 року; третій – не пізніше 12 години 26 липня 2012 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням — не пізніше 29 липня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — не пізніше 25 серпня за державним замовленням — не пізніше 29 липня; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки — не пізніше 25 серпня

Мітки Правила прийому Опубліковано 2012-01-22

Дошка оголошень

Дізнавайтеся першими про найцікавіші події нашого факультету та читайте важливі оголошення на нашій дошці оголошень.

Детальніше
 

Розклад ФІС

Від тепер розклад навчання для студентів нашого факультету став доступний в оновленому форматі.

Детальніше
 

Електронна бібліотека

Колекція цікавих книг для різного напрямку. Кожна книга написана простим для користувача стилем, що робить цю збірку книг ще цікавішими.

Електронна бібліотека