Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженеріїФакультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС) засновано у грудні 2008 року на базі факультету електронних апаратів і комп’ютерних систем, який функціонував з 1991 року.

До складу факультету входять три випускові кафедри "Комп'ютерних наук", "Комп'ютерних систем та мереж", "Програмної інженерії", кафедра фундаментальної підготовки "Математичних методів в інженерії" й загальноінженерна кафедра "Інформатики та математичного моделювання", які проводять підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за напрямами – 6.050101 "Комп'ютерні науки", 6.050102 "Комп'ютерна інженерія", 6.050103 "Програмна інженерія" та 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"; за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" за спеціальностями 7.05010101, 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології", 7.05010201, 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі" та 7.05010302, 8.05010302 "Інженерія програмного забезпечення".

Вони проводять підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за напрямами – 6.050101 "Комп'ютерні науки", 6.050102 "Комп'ютерна інженерія" та 6.050103 "Програмна інженерія"; за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" за спеціальностями 7.05010101, 7.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології", 7.05010201, 8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі".

Професорсько-викладацький корпус факультету налічує 56 осіб. Серед них: 2 дійсних члени та 3 члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 8 докторів наук, професорів, 26 кандидатів наук, доцентів, 16 старших викладачів та асистентів.

Матеріально-технічна база факультету складає 18 спеціалізованих науково-дослідних та навчальних лабораторій і комп'ютерних класів, обладнаних сучасним устаткуванням і електронними засобами ведення навчального процесу, забезпечених навчально-методичною літературою та оснащених понад 130 комп'ютерами, об'єднаними у єдину локальну мережу з доступом до електронних ресурсів бібліотеки і мережі Internet.

В рамках підписаних угод щодо європейського науково-освітньої інтеграції, низки французьких освітніх програм (Мережа “n+i”, STMicroelectronics, стипендіальні програми французького уряду, франко-фонійної агенції CAMPUS France та інш.).

Студенти факультету мають смогу стажуватися та підвищувати свій фаховий рівень (з програмної інженерії, технологій проектування ПЗ, промислової інформатики, комп’ютерних мереж) в європейських софтверних та ІТ-компаніях (IBM, Sun, Teamlog, FranceTelecom, MathSoft, STMicroelectronics), лабораторіях університетів франції та інших країн ЄС.

Факультет підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами нашого регіону, вузами України, інститутами НАН України, налагоджено співпрацю із зарубіжними університетами та фірмами.

Навчання на факультеті дає можливість отримати ґрунтовну підготовку за програмами провідних світових компаній в галузях:

КН

Кафедра комп'ютерних наук

Детальніше

КС

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Детальніше

ММ

Кафедра інформатики і математичного моделювання

Детальніше

МН

Кафедра математичних методів в інженерії

Детальніше

ПІ

Кафедра програмної інженерії

Детальніше

СБ

Кафедра безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Детальніше

Дошка оголошень

Дізнавайтеся першими про найцікавіші події нашого факультету та читайте важливі оголошення на нашій дошці оголошень.

Детальніше
 

Розклад ФІС

Від тепер розклад навчання для студентів нашого факультету став доступний в оновленому форматі.

Детальніше
 

Електронна бібліотека

Колекція цікавих книг для різного напрямку. Кожна книга написана простим для користувача стилем, що робить цю збірку книг ще цікавішими.

Електронна бібліотека